logo.png
ban.jpg
ALINA w Zakopanem
dzianie swetra
narysuj figurę podobną do: a) rombu o boku alfa i kącie ostrym 30* w skali 1/2
do podstrony 1140
tory dylatacyjna